Ειδομένη

Idomeni, Greek-North Macedonian border, 14 mars 2016
Video HD / color / 18 min / Greece, France 2016 / Prod. : Maria Kourkouta & Jeu de Paume
A single shot from the film “Spectres are haunting Europe” by Maria Kourkouta et Niki Giannari, presented without any editing and in its original duration. Installation created for the exhibition “Uprisings” (2016-2017) at the Jeu de Paume (Paris).

Screen Shot 2018-11-26 at 18.42.48

[GR] Τον Μάρτιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το οριστικό κλείσιμο της “Βαλκανικής οδού”. Το απόγευμα της 14ης Μαρτίου, εκατοντάδες άνθρωποι εγλωβισμένοι στα σύνορα της Ειδομένης, αποφάσισαννα διασχίσουν το σύνορο περπατώντας παράλληλα με τα συρματοπλέγματα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Το ίδιο βράδυ η αστυνομία της ΠΓΔΜ τους συνέλαβε και τους απώθησε προς την ελληνική πλευρά. Μια ύστατη χειρονομία χειραφέτησης, μια απελπισμένη κίνηση αναζήτησης ελευθερίας μέσα στην περιτειχισμένη Ευρώπη.

[EN] In March 2016, the European Commission closed the “Balkan route.” Even so, on the afternoon of Monday, March 14, several hundred of the 15,000 refugees stuck at Idomeni made their clandestine way through fields and were able to get around the barbed-wire fence and arrive at the village of Moin. They were arrested by the Macedonian army and sent back to Greece. Despite their failure, this shared journey remains a last gesture of emancipation and a demand for freedom of movement into a Europe that is building walls.

[FR] En mars 2016, la Commission Européenne ferme la « Route des Balkans ». Plusieurs centaines des 15’000 réfugiés bloqués à Idomeni réussissent cependant, le lundi 14 mars après-midi, en passant à travers champs, à contourner la barrière de barbelés érigée par la Macédoine et à arriver à Moin. Arrêtés par l’armée macédonienne, les réfugiés sont renvoyés sur le territoire grec. Malgré cet échec, ce mouvement collectif reste celui d’un ultime geste d’émancipation et de revendication de la liberté de passage dans une Europe qui s’emmure.

Expositions & screenings
• Jeu de paume – Exposition “Soulèvements” – Paris, France, 18 Oct 2016 – 15 Jan 2017*
• REDCAT Gallery – Exposition “It is obvious from the map” – Los Angeles, CA, USA, Jan-Feb 2017
• Festival de Photographie de Bienne/Journées Photographiques de Bienne 2017 – Bienne, Suisse, 5 – 28 May 2017
• Les Brasseurs, art contemporain – Exposition dans la “Blackbox” – Liège, Belgique, 17 May – 26 June 2017
• Centre Chorégraphique National de Grenoble – Exposition “Grand rassemblement 2” – Grenoble, France, 27 & 28 May 2017
• Musée de l’Image d’Epinal – Exposition “La fuite en Egypte” – France, 16 Dec 2017 – 6 May 2018
• Espace des arts plastiques – CEPAGRAP, Saint-Dié-Des-Vosges, France, 15 Sept – 26 Oct 2017
• Lille3000 – Exposition Eldorado – Lille, France – 24 mars 2019 – 28 mars 2019

*The video also participated to all the exhibitions of “Uprisings” in different places during 2017:
• Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
• MUNTREF – Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires
• Museo Universitario de Arte contemporáneo UNAM, Mexico 2017
• Galerie de l’UQAM Université du Quebec, Montreal 2017